E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Софийски университет
Факултет по педагогика
Интегрален университетски център за електронно обучение

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Целите на конференцията „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“ са да стимулира научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на съвременното обучение и възпитание; да събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и учители, както от страната, така и от чужбина, които да споделят своите гледни точки, пречупени през призмата на техните изследвания и опит; да провокира диалог, който да продължи в глобалната мрежа и след приключването на конференцията.

Тематични секции на конференцията:

• Образование, обучение и съвременните социални реалности
• Българското образование – традиции, настояще, перспективи
• Електронното обучение – предизвикателство пред традиционните образователни практики
• Съвременното възпитание – теоретични концепции и практическа реализация
• Нови педагогически реалности – нови управленски решения
• Идеите за качество на обучението в ерата на дигиталните технологии
• Съвременни предизвикателства пред педагогическата професия
• Неформално образование на деца и възрастни
• Изследване на образователната практика в класната стая

Форматите за участие в конференцията:

• доклад (до 8 страници)

Срокове:

• 20 февруари 2014 – изпращане на заявка за участие
• 31 март 2014 – подаване на доклади
• 30 април 2014 – получаване на известие за одобрените доклади или възможности за корекцията им
• 15 май 2014 – изпращане на готовите доклади

Продължаване на срока за изпращане на доклади!
Краен срок: 15 април 2014
След тази дата доклади няма да се приемат.


Официални езици на конференцията:

• български
• английски
• руски


Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с ISBN на езика, на който са предоставени от авторите.

Фирмено участие

Фирми и организации, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят участието си до 15.04.2014 г. Срещу такса от 300 лв. без ДДС фирмата получава право за презентация/демонстрация в рамките на 1 час или постер за изложба, а също и рекламни материали.

Ако имате допълнителни въпроси моля пишете на електронен адрес: office@e-center.uni-sofia.bg


Ако желаете да участвате в конференцията, от тук може да свалите Покана за конференцията и Заявление за участие.

Покана за конференцията


Заявление за участие в конференцията


Заявление за участие в конференцията за фирми