>
E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Софийски университет
Факултет по педагогика
Интегрален университетски център за електронно обучение

КОМИТЕТИ

Председатели

Доц. д-р Бончо Господинов – Декан на Факултета по педагогика
Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт – Ръководител на Центъра за електронно обучение

Програмен комитет

Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. дпн Нели Иванова
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова
Проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова
Проф. дпн Вяра Гюрова
Проф. д-р Адрияна Тафрова-Григорова
Проф. д-р Емилия Василева
Проф. д-р Здравко Лалчев
Проф. д-р Нели Бояджиева
Проф. д-р Ренета Божанкова
Проф. д-р Силвия Николаева
Проф. д-р Татяна Ангелова
Проф. д-р Цвятко Попов
Проф- д-р Владимир Атанасов
Доц. д-р Божидара Кривирадева
Доц. д-р Ваня Божилова
Доц. д-р Вася Делибалтова
Доц. д-р Вержиния Боянова
Доц.д-р Владислав Господинов
Доц. д-р Георги Петров
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Динко Господинов
Доц. д-р Елена Бояджиева
Доц. д-р Емилия Еничарова
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров
Доц. д-р Илияна Петкова
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. д-р Мая Гайдарова
Доц. д-р Милена Кирова
Доц. д-р Моника Богданова
Доц. д-р Николай Цанев
Доц. д-р Пенка Цонева
Доц. д-р Радка Василева
Доц. д-р Радка Питекова
Доц. д-р Росица Симеонова
Доц. д-р Радослав Пенев
Доц. д-р Силвия Цветанска
Доц. д-р Снежана Янакиева
Доц. д-р Тони Манасиева

Организационен комитет

Гл. ас д-р Берджухи Левтерова
Гл. ас. д-р Благовесна Йовкова
Гл. ас. д-р Галина Георгиева
Гл. ас. д-р Йонка Първанова
Докторант Валентина Петева
Докторант Георги Стоянов
Докторант Десислава Иванова
Докторант Елена Димитрова
Докторант Неда Жечева
Десислава Чолакова