E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Софийски университет
Факултет по педагогика
Интегрален университетски център за електронно обучение

ДОБРE ДОШЛИ

Факултет по педагогика на Софийския университет и Интегралният университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качествено електронно учене инициират конференция с международно участие на тема „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука”, която ще се проведе на 6-8 юни 2014 г. в София, България. Към конференцията ще се състои Докторантски научен семинар на тема „Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика“ и Ви кани най-учтиво да споделите своите идеи, опит и резултати от изследвания в тази област.

проф. Румяна Пейчева-Форсайт
Ръководител на Интегралния университетски център за електронно обучение, Софийски университет

Софийски университет Св. Климент Охридски Софийски университет Св. Климент Охридски